Witam!
Poproszę o podanie pochodzenia słowa promocja.
Jakub S.

 

Wyraz promocja został zapożyczony z łaciny, pochodzi od promotio utworzonego od czasownika promovere ‚posuwać naprzód, szerzyć’. Słowo to funkcjonuje w polszczyźnie od XVI wieku i oznaczało pierwotnie ‚forytowanie, popieranie kogoś, podwyższanie’. Z czasem wyraz ten zyskał także znaczenie ‚rezultat takiego poparcia’, czyli tyle co ‚awans’, np. promocja szkolna, doktorska. W ostatnim czasie promocja zyskała kolejne znaczenie – są to ‚działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia; promowanie, upowszechnianie’. Tym samym pierwotne znaczenie wskazujące na podwyższenie jakiejś wartości czy awans ustępuje promocji, jako obniżeniu ceny.

Agnieszka Wierzbicka