Jak poprawnie zapisać sformułowanie:
..korektę zeznania rocznego nadanego/ nadanej w UP…

Właściwa forma imiesłowu będzie zależała od tego, do którego rzeczownika się on odnosi. Brak szerszego kontekstu nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie. Jeśli to korekta została nadana w UP – prawidłowo będzie nadanej, jeśli zaś zeznanie – nadanego. Do oceny wyboru poprawnej formy niezbędne jest przeanalizowanie pełnego wypowiedzenia.

Katarzyna Burska