Szanowni Państwo, pragnę zapytać, czy w poniższym zdaniu należy użyć liczby pojedynczej czy mnogiej orzeczenia: „kończy się” („kończą się”)?:

1)Zarówno „wszystko” doczesne, jak i „mamona” kończy się dla jednostek
ludzkich w momencie ich śmierci.

Łk 16, 9: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Ogólna zasada dotycząca formy orzeczenia przy podmiocie szeregowym mówi, że powinno ono zostać użyte w liczbie mnogiej. Od tej reguły istnieją rozmaite odstępstwa dopuszczające zastosowanie formy liczby pojedynczej, nie mają one jednak zastosowania w podanym kontekście. Ponadto użycie formy liczby mnogiej jest konieczne wówczas, gdy rzeczowniki użyte w funkcji podmiotu mają różny rodzaj gramatyczny. A zatem …wszystko doczesne, jak i mamona kończą się ….

Izabela Różycka