Drodzy Państwo,
bardzo proszę o wyjaśnienie zasady, która obowiązuje przy tworzeniu zdań z liczebnikami:tysiące, milony,miliardy.
Powinno być: Są nas tysiące czy Jest nas tysiące. Tysiące ludzi wyjechały czy Tysiące ludzi wyjechało.
I przy okazji, czy powyższe dwa zdania zostały poprawnie przeze mnie zapisane (chodzi mi.konkretnie o duże litery w środku tych zdań).
Bardzo dziękuję.

W przytoczonych zdaniach mamy do czynienia z dwiema różnymi typami konstrukcji składniowych. W drugim zdaniu funkcję podmiotu pełni połączenie wyrazu tysiące i rzeczownika w dopełniaczu (ludzi). Przy podmiotach o takiej konstrukcji możliwe są obie zaproponowane przez Panią formy orzeczenia, tzn. zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej (Tysiące ludzi wyjechały albo wyjechało). W pierwszym zdaniu natomiast liczebnik występuje samodzielnie, bez rzeczownika i ma formę liczby mnogiej. Taka konstrukcja wymaga dopasowania formy orzeczenia, czyli także musi ono wystąpić w liczbie mnogiej – Są nas tysiące.

Jeżeli podajemy przykłady zdań, wówczas każde z nich zaczynamy wielką literą, jeżeli natomiast podajemy przykłady wyrazów lub wyrażeń, używamy małych liter.

Izabela Różycka