Jeśli czasownik frapować oznacza ciekawość/zainteresowanie to czy zdanie np.:

„Coś wzbudziło we mnie frapowanie”?

Jest poprawne? Jeśli nie, to w jaki sposób powinno ono wyglądać?

Czasownik frapować pochodzi od francuskiego  frapperuderzać; wywierać silne wrażenie, zadziwiać”. „Wielki słownik języka polskiego PAN” podaje następującą definicję tego wyrazu: „wzbudzać silną ciekawość i powodować chęć poznania kogoś lub czegoś”. Według „Słownika języka polskiego PWN” frapować oznacza po prostu „wzbudzać zainteresowanie”. Zatem konstrukcja wzbudzić frapowanie nie jest poprawna, bo czasownik wzbudzać powtarza treść zawartą już w rzeczowniku odczasownikowym frapowanie. Poprawnie powiemy: „Coś mnie zafrapowało”.

Anita Pawłowska-Kościelniak