Dzień dobry,
spotkałam się niedawno z pojęciami: funkcja konkretna i funkcja gramatyczna polskich przypadków. Mam wątpliwości, czy właściwie je rozumiem, czy są poprawne itd.
Proszę o wyjaśnienie tych terminów.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Z poważaniem
Renata Grzebieniowska

Funkcja gramatyczna przypadków polega na tym, że wskazują funkcję składniową wyrazu w zdaniu. I tak np. rzeczownik użyty w mianowniku jest w wypowiedzeniu podmiotem (Pies szczeka), słowo postawione w bierniku – najczęściej dopełnieniem (widzę obraz); rzeczownik w narzędniku – może być orzecznikiem (Mariusz jest lekarzem). Stąd wiemy na przykład, że w zdaniu Janka uderzył Adam pierwszy wyraz jest dopełnieniem, ostatni – podmiotem (dodatkowo można wskazać, że forma Adam oznacza wykonawcę, a Janka – obiekt czynności).

Przypadki pełnią też funkcję konkretną, co oznacza, że wskazują rozmaite kategorie pojęciowe, np. narzędnik może oznaczać narzędzie, np. Uderzał młotkiem, lub informować o czasie wykonywania czynności, np. Pracował tylko latem, miejscownik często określa miejsce, np. przy moście, na kanapie. Najczęściej jest tak, że przypadek pełni funkcję i konkretną, i gramatyczną.

Łączę pozdrowienia

Bartłomiej Cieśla