Czy w zdaniu „Ania zdała wyczerpujący ją fizycznie egzamin na trenera snowboardu” „ją” będzie dopełnieniem bliższym czy przydawką, a „fizycznie” okolicznikiem sposobu czy również przydawką? Czy w każdym takim wypadku gdy przydawką jest imiesłów jego określeniami mogą być orzeczenie i dopełnienie?

Imiesłowy są formami fleksyjnymi czasownika, dlatego  wyraz, który je określa, albo pełni funkcję dopełnienia (jest tak w wypadku zaimka), albo okolicznika (przysłówek fizycznie). Drugie ze słów nie nazywa sposobu, a raczej wskazuje aspekt, ze względu na który dokonuje się oceny nazywanej czynności. Nośnikiem takiego znaczenia jest okolicznik względu, por. Stylistycznie tekst jest słaby; Wytrzymałościowo jest on perfekcyjny.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla