Dobry wieczór. Czy na pytanie : Gdzie pada śnieg,?prawidłową odpowiedzią może być Śnieg pada na ulicę. Czy też odpowiedź taka mogłaby paść tylko na pytanie Na co pada śnieg?

Gdzie jest ‘zaimkiem przysłownym używanym w pytaniach o położenie lub miejsce działania kogoś lub czegoś’ [WSPP], por. – Gdzie leży książka, – Na półce; – Gdzie się go chwali, – Na wszystkich uroczystościach, – Gdzie się leje woda, – Na podłogę. Zarówno słownikowa definicja zaimka, jak i podane przykłady dowodzą, że inicjalne okoliczniki wprowadzane przez przyimek na nie muszą być poprzedzane pytaniem zawierającym konkretnie to słowo. Zdanie z zaimkiem gdzie ma też na ogół szerszy zakres – pytając na co, ograniczamy warianty odpowiedzi do miejsc, które stanowią obiekt bezpośredniej aktywności jakiejś osoby czy zjawiska (jest to więc wyraz dążenia do precyzji). Pytając gdzie?, rozszerzamy repertuar potencjalnych replik do ogólnie pojętych określeń wskazujących na miejsce.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla