Ile głosek ma wyraz „jarzębina”? Uważam, że 9. Pani w szkole u syna poprawiła mu na 8. Szukam potwierdzenia.
Pozdrawiam.

Wyraz jarzębina ma 9 głosek: j-a-rz-e-m-b’-i-n-a. Prawdopodobnie największą trudność może sprawiać wymowa samogłoski nosowej ę. Przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi dochodzi w wymowie do rozkładu samogłoski nosowej na dwa elementy: ustne e i nosowe m.

Katarzyna Burska