Ile głosek jest w wyrazie „narciarz”?

W wyrazie narciarz mamy sześć głosek: n-a-r-ć-a-sz. Prawdopodobnie największą trudność może sprawiać tu sposób zapisania spółgłoski miękkiej, w wyrazie tym wyrażony za pomocą dodatkowej litery i (ci dają nam jedną tu głoskę ć). Dwuznak rz to też w wymowie jedna głoska (w tym wypadku doszło do ubezdźwięcznienia w wygłosie, stąd mamy głoskę sz).

Katarzyna Burska