Witam. Która wersja jest poprawna?
„Pieszo górami Europy” czy
„Pieszo przez góry Europy”
Pozdrawiam

Okolicznik, dla którego otwiera miejsce elidowany czasownik iść, bywa wyrażany za pomocą jednego wyrazu (zwykle przysłówka lub tzw. zleksykalizowanego rzeczownika) bądź połączenia wyrazowego (najczęściej wyrażenia przyimkowego). Możemy iść więc szybko, powolnie, drogą, szosą, korytarzem, ale też z gracją, przez las, obok torów itd. Pod względem formalnym obie przywołane w pytaniu konstrukcje są poprawne i mogą być stosowane wymiennie. Drugiej z nich użyjemy zapewne częściej, chcąc zaznaczyć, że góry to zaledwie jeden z elementów pojawiających się na trasie – kierunek, jaki należałoby obrać, zmierzając do wyznaczonego celu. Oba te połączenia są jednak synonimiczne.

Bartłomiej Cieśla