Dzień dobry

Czy faktycznie słówko „gros” może spełniać w jakichś przypadkach rolę zaimka nieokreślonego i oznaczać np. trochę (pomijając znaczenie „większa część” oraz „tuzin tuzinów”)?

Cytat:

„Gros (czytamy: [gro]) łączy się z czasownikiem w rodzaju nijakim, np. „Gros książek rozeszło się przed końcem roku” (Inny słownik języka polskiego). Pod tym względem słowo to jest podobne do zaimków liczebnych nieokreślonych, np. trochę lub ileś, i powinno być traktowane tak jak one.”

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/gros;11998.html

Dziękuję.

Z poważaniem,

Dariusz Muraszko.

Leksem gros jest notowany w słownikach w dwóch odrębnych hasłach. Po pierwsze, oznacza 'dwanaście tuzinów’ i wtedy odmienia się według deklinacji męskiej. Po drugie, występuje w znaczeniu 'większa część, większość”, wówczas jest to nieodmienny wyraz rodzaju nijakiego. Dodatkowo w tym drugim przypadku wymawiany jest jako [gro]. Przywołana odpowiedź dotyczy właśnie drugiej sytuacji. Podobieństwo do zaimków liczebnych nieokreślonych nie dotyczy znaczenia, lecz tego, że gros należy łączyć z czasownikiem w rodzaju nijakim (podobnie jak ileś czy trochę). Tak należy interpretować przytoczoną poradę. Poprawne połączenia to zatem: gros mieszkańców głosowało, ileś pracowników pojechało, trochę kibiców przyszło itd.

Katarzyna Burska