Uprzejmie proszę o wskazanie poprawnej formy odmiany imienia GWIDO w dopełniaczu (Gwida czy Gwidona?) oraz pozostałych przypadkach.

Imię Gwido jest pochodzenia germańskiego. W przypadkach zależnych temat tego leksemu jest rozszerzony o morfem -on- (podobnie jak w imionach: Bruno, Otto, Hugo). Odmiana zatem wygląda następująco:

M. Gwido

D. Gwidona

C. Gwidonowi

B. Gwidona

N. z Gwidonem

Ms. o Gwidonie

Taka odmiana jest charakterystyczna dla starannej polszczyzny i może ją Pan spotkać w słownikach, jednak jest ona rzadka. Jan Grzenia, autor Słownika imion, podkreśla, że formy Iwona, Brunona (zatem też: Gwidona) powinno traktować się jako pochodne od Brunon, Iwon (Gwidon), nie zaś od Bruno czy Iwo (Gwido).

Pozdrawiam serdecznie

Anna Sokół-Klein