Ile głosek jest w wyrazie ZWIERZĘTA?

W tym wyrazie, w zależności od wymowy, jest 8 lub 9 głosek. Wymawiamy go:  z – wi – e – rz – e – n – t – a  albo  z – w – j – e – rz – e – n – t – a.

Izabela Różycka