Pani profesor,
zaczęłam się ostatnio zastanawiać jak prawidłowo odmieniać poszczególne słowa. Jednym z nich jest słowo „obejść” mianowicie chodzi mi o zdanie :
Mateusz obszedł jezioro, jezioro zostało przez Mateusza…? Obesznięte? Obszyniete ? Jak prawidłowo odmienić to słowo ?
Pozdrawiam serdecznie, Judyta Mróz

Pyta Pani nie tyle o odmianę tego czasownika, ale o możliwość utworzenia takiej jego formy, jaką jest imiesłów przymiotnikowy bierny, który będzie następnie użyty w zdaniu w tzw. stronie biernej, np. Janek napisał list – List został napisany przez Janka. Mama umyła dziecko – Dziecko zostało umyte przez mamę. Pani wątpliwości są uzasadnione, ponieważ od tego czasownika imiesłowu przymiotnikowego nie można utworzyć. Istnieje tylko imiesłów bierny od niedokonanego odpowiednika czasownika obejść, czyli obchodzić, a brzmi on obchodzony. Można zatem powiedzieć: Jezioro obchodzone przez Mateusza co tydzień było wyjątkowo ładne, ale nie można wyrazić w taki sam sposób takiej treści dla czynności jednorazowej i zakończonej. Jedynym wyjściem będzie forma opisowa: Jezioro, które Mateusz obszedł ….

Izabela Różycka