Proszę o pomoc: czy poprawne jest drugie zdanie czy trzecie?
1. Miłosierdzie implikuje sprawiedliwość. 2. Sprawiedliwość pozbawiona implikacji miłosierdzia może być okrutna. 3. Sprawiedliwość pozbawiona implikacji miłosierdziem może być okrutna. Z góry dziękuję za pomoc.

Poprawne jest zdanie drugie.

Ponadto należy zmodyfikować pierwsze zdanie, gdyż z jego konstrukcji nie wynika czy miłosierdzie jest implikowane przez sprawiedliwość, czy też jest odwrotnie.

Elwira Olejniczak