Witam serdecznie,
mam pytanie odnośnie zapisu w jednej z wydawanych przez nas książek. Autor napisał tak:
„Gaz ten przewożony jest w zbiornikach, w których ciśnienie dochodzi nawet do 500 barów (informacja za firmą LINDE, która wytwarza zbiorniki transportowe do wodoru wytrzymujące ciśnienie 50 MPa = 500 bar)”.
Czy poprawny jest tu zapis „informacja za firmą LINDE”, czy nie powinno być „informacja według firmy LINDE”?

Sformułowanie informacja za firmą LINDE należałoby potraktować jako elipsę, pominięto bowiem człon odczasownikowy, w pełnej wersji ten komunikat brzmiałby np. informacja przytoczona za kimś/czymś. W wypowiedzeniu tym można by wykorzystać konstrukcję z przyimkiem według. Warto byłoby też rozważyć posługiwanie się słowem dane (wszak chodzi o liczby) zamiast informacja.

Katarzyna Burska