Dobry wieczór,
pracuje w szkole, a dokładnie w świetlicy szkolnej. I nie wiem jak zwracać się do Pani Wicedyrektor. Do Dyrektorki – mówię: Pani Dyrektor. W związku z czym mam pytanie, czy do Pani Wice mówić Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, czy po prostu Pani? Pisząc wiadomość używam „Szanowna Pani”.
Z wyrazami szacunku i poważania,
Joanna Białas

Rzeczowniki złożone z pierwszym członem wice– o znaczeniu `zastępca, drugi`, np.: wicedyrektor, wicekonsul, wiceminister, wicepremier, wiceprezes oraz z przedrostkiem pod- wskazującym na niższy stopień, np.: podoficer, podpułkownik, podsekretarz występują w kontaktach ściśle służbowych. Formy takie są charakterystyczne dla stylu urzędowego.

Grzecznym i oficjalnym sposobem zwracania się do przełożonej, będącej zastępcą dyrektora, jest forma pani dyrektor. W zwrotach grzecznościowych pomijamy bowiem cząstki wice-, pod-, które uwydatniają niższy stopień osób w hierarchii.

Beata Burska-Ratajczyk