Razi mnie powiedzenie „nie kłam mnie”. Czy to jest poprawne? Wydaje mi się bardziej poprawne – nie okłamuj mnie lub nie kłam mi.
Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
DCz

Czasownik kłamać łączymy z celownikiem, zaś czasownik okłamywać – z dopełniaczem (por. kłamać Markowi, ale: okłamywać Marka).

Choć zaimek ja postawiony w celowniku ma dwie oboczne formy fleksyjne mi i mnie (por. Daj mi, Mnie daj), w połączeniu, o które Pani pyta, użyjemy tej pierwszej (nie kłam mi). Wynika to stąd, że krótkie formy zaimków stojące w pozycji po czasowniku tworzą z nim jedną całość wymawianiową, w której nacisk kładziony jest na człon werbalny, por. kocham cię, cenię go, wierzę mu. Gdyby zmienić szyk każdego z tych połączeń, a zaimek umiejscowić na pierwszym miejscu, byłby on w tzw. pozycji akcentowanej. W takim wypadku miałby formę rozszerzoną, tj. Ciebie kocham, Jego cenię, Jemu wierzę.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla