Klasa ogolnointegracyjna czy ogolno-integracyjna?

Domyślam się, że chodzi o połączenie słów ogólny i integracja, a nie (jak napisano) ogolny – formułując pytanie, warto dbać o to, by znalazły się w nim polskie znaki diakrytyczne. Taki rodzaj klasy co prawda w szkołach nie występuje (mamy klasy integracyjne, do których uczęszczają wspólnie dzieci zdrowe oraz niepełnosprawne; określenie to jest już utrwalone w polszczyźnie i warto się nim posługiwać), można jednak założyć istnienie przymiotnika ogólnointegracyjny, który pochodziłby od połączenia wyrazowego integracja ogólna i miałby parafrazę 'dotyczący integracji ogólnej’ (trudno jednak sprecyzować, czym owa hipotetyczna integracja ogólna różniłaby się od integracji w ogóle).

Katarzyna Burska