Bardzo proszę o podanie żeńskiej formy stanowiska na uczelniach: KANCLERZ (kanclerzyni, kanclerka ?).

W tradycyjnym ujęciu słowo kanclerz, definiowane jako ’urzędnik kierujący sprawami administracyjnymi uczelni wyższej’ (WSJP PAN), określa zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Można poprzedzić je wyrazem pani wskazującym na płeć. Jeśli chcielibyśmy utworzyć syntetyczną nazwę żeńską, z dwu zaproponowanych w pytaniu form lepsza wydaje się ta z sufiksem wydaje -ka (kanclerka), ponieważ formant ten najczęściej występuje w omawianej funkcji. Wykładnik żeńskości -yni/-ini jest dodawany przede wszystkim do rzeczowników męskich zakończonych na -ca (np. wykładowca – wykładowczyni, dozorca – dozorczyni, zdobywca – zdobywczyni). 

Katarzyna Burska