Szanowni Państwo!

Mam wątpliwość odnośnie do określenia formantu w wyrazie „kociaczek”. Intuicja podpowiada mi wskazanie zakończenia -aczek (wyr podst.: kot, oboczn. t:ć), złożonego z -ek i -ak (obecnych w innych zdrobnieniach kota – kotku i kociaku). Z drugiej jednak strony tematem słowotwórczym może być „kociacz-” od wyrazu podstawowego „kociak” z obocznością k : cz. Wówczas analogicznie wyglądałaby sytuacja z koteczkiem, dla którego podstawą byłby kotek, a dopiero dla niego, już rdzeń, kot.

Będę wdzięczny za odpowiedź. Z wyrazami szacunku Damian Baron

Podstawą słowotwórczą wyrazu kociaczek jest kociak. Jak słusznie zauważył pytający, mamy alternację k:cz. Formant -ek wskazuje, że jest to deminutivum.

Katarzyna Burska