Dzień dobry,
moja wątpliwość dotyczy sposobu zapisu nazwiska łącznie z pełnioną funkcją. Na studiach uczono mnie, że najpierw nazwisko, potem tytuł (z wyjątkiem naukowych), ale podobno to błędne przekonanie. Czy np. najpierw Wojewoda Mazowiecki pan Jacek Kozłowski, czy pan Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty pani Dorota Sokołowska czy odwrotnie.
Będę wdzięczna za rozwianie wątpliwości.
Aneta Tarnowska 

Zgodnie ze zwyczajem w stylu oficjalnym i urzędowym (akty prawne, w tym rozporządzenia) utrwalił się szyk z nazwą pełnionej funkcji na pierwszym miejscu, np.: Prezydent miasta stołecznego Warszawy: Hanna Gronkiewicz-Waltz; Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie: Leszek Czarzasty.

W opracowaniach poprawnościowych znajdujemy analogiczne przykłady: Nowy wojewoda, Anna Kaniewska, przyjmował interesantów tylko we wtorkiPrzedstawiam państwu dwóch wojewodów, panią Kowalską i panią Wiśniewską.  (Źródło: Słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, PWN, Warszawa 2002. )

Beata Burska-Ratajczyk