Dobry wieczór, czy stosowanie wobec dziennikarzy relacjonujących z zagranicy określenia wysłannik zamiast korespondent jest poprawne?

Według SJP PWN korespondent to dziennikarz, współpracownik redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej, który relacjonuje z zagranicy. Czy zatem używanie stwierdzenia wysłannik nie jest tu niewłaściwe? Czy jest szersza definicja słowa wysłannik wskazująca na nieuprawnione zastosowanie tego słowa wobec dziennikarza relacjonującego z zagranicy?

Łączę wyrazy szacunku,
Przemysław Adamski

Słowniki języka polskiego (np. PWN czy też Wielki słownik języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego) wskazują, że wysłannik to 'osoba wysłana dokądś w określonym celu’. Jest to zatem szersze pojęcie niż korespondent, które obejmuje – jak już zostało wspomniane w pytaniu – autorów reportaży przesyłanych (głównie z zagranicy) do prasy, radia lub telewizji. Każdy korespondent jest w pewnym sensie wysłannikiem, ale nie każdy wysłannik – jednocześnie korespondentem. Na pewno precyzyjniejsze – bo węższe znaczeniowo – jest posługiwanie się określeniem korespondent, gdy mamy na myśli dziennikarza wysłanego za granicę przez jakąś agencję, gazetę, stację telewizyjną itp. w celu relacjonowania jakichś wydarzeń.

Katarzyna Burska