Witam. Czy jeśli ubiór pewnej osoby mi się nie podobał to mogę napisać że: ,,Moim zdaniem epatuję brzydotą.”? 

Pytanie jest sformułowane trochę niejasno. W tekście zdania, o które Pani pyta, użyty został czasownik epatuję w formie 1 osoby liczby pojedynczej, z czego wynika, że to Pani kogoś epatuje ową brzydotą, a nie wspomniana „pewna osoba”. Epatować znaczy 'wywoływać silne wrażenie, zadziwiać, zdumiewać, szokować’. Jeżeli brzydko ubrana była obserwowana osoba, to ona lub jej strój, a nie Pani, może epatować kogoś brzydotą, pod warunkiem jednak, że takie działanie jest zamierzone, celowe i konsekwentnie prowadzone, tj. że ta osoba świadomie ubiera się brzydko, żeby zaszokować otoczenie. Jeżeli taki efekt wynika tylko z braku gustu, czasownik o podanym znaczeniu wydaje się trochę zbyt silnym środkiem wyrażenia (skądinąd subiektywnej) oceny.

Izabela Różycka