dzień dobry

czy na okładce pisma można napisać:

Co bym znaczyła, ja Małgośka…

czy nie powinno być:
Ile bym znaczyła, ja……..

 

Są konteksty, w których słowa ile i co można stosować wymiennie, a więc mają znaczenia synonimiczne. Kilka takich przykładów znajdujemy w słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, np. Zbierz, co (= ile) jest ludzi w zamku, niech się uzbroją natychmiast! albo Musiałem wrzeszczeć, co (= ile) tylko głosu miałem.

W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny składnia czasownika znaczyć ‘mieć znaczenie, odgrywać ważną rolę’ obrazowana jest połączeniem wyrazowym, w którym użyto dwóch zaimków: coś oraz ileś (ktoś, coś znaczy coś, ileś). To druga sugestia, która potwierdzałaby poprawność obu przytoczonych przez Panią konstrukcji.

Bartłomiej Cieśla