Czy wyrażenie : „zapraszam do skorzystania z kursu” można skrócić do formy : „zapraszam do kursu”? W moim odczuciu jest to wyrażenie niepoprawne, choć nie jestem w stanie odnaleźć odpowiedniej reguły gramatycznej. Dziękuję za podpowiedzi.

Czasownik zapraszać może łączyć się zarówno z przyimkiem na (zapraszać kogoś na coś, np. na urodziny, na obiad, na imprezę, na spotkanie, na kawę), jak i z przyimkiem do (zapraszać kogoś do czegoś, np. do domu, do studia, do telewizji, do udziału, do współpracy). Przyimków tych nie można traktować wymiennie, gdyż rzeczowniki także mają określoną łączliwość (nie powiemy przecież np. zaprosić do imienin czy na radio). W zestawieniu z rzeczownikiem kurs należy użyć przyimka na, poprawna forma to zatem zapraszam na kurs. Przy okazji zwracam uwagę na połączenie zapraszam do skorzystania z kursu, wydaje się, że fortunniejsze będzie sformułowanie zapraszam do udziału/uczestnictwa w kursie.

Katarzyna Burska