Dzień dobry!

Który wariant jest poprawny:
potrzebuję czerwoną marynarkę,
potrzebuję czerwonej marynarki?

Będę wdzięczny za odpowiedź.
Z poważaniem.
Kacper Rawicz

 

Szanowny Panie,
opisane przez Pana pytanie łączyć należy z częstymi wątpliwościami Polaków, które dotyczą wyboru odpowiedniego przypadka gramatycznego. Nie wiemy, czy mamy połączyć czasownik z rzeczownikiem w dopełniaczu (potrzebuję czerwonej marynarki – rekcja dopełniaczowa) czy może z rzeczownikiem w bierniku (potrzebuję czerwoną marynarkę – rekcja biernikowa)? W wypadku czasownika potrzebować stosuje się jednak formę dopełniacza, czyli poprawnie powiemy/napiszemy potrzebuję (czego?) czerwonej marynarki, potrzebuję (czego?) pomocy, potrzebuję (czego?) kilograma marchwi.

Warto dodać, że wspomniane rozterki poprawnościowe mają związek z dość silną we współczesnej polszczyźnie tendencją, która zmierza do dużej liczby połączeń czasownika z rzeczownikiem w bierniku (tzw. rekcją biernikową), niemniej jednak poprawna w wypadku czasownika potrzebować jest wyłącznie rekcja dopełniaczowa.

 

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka