Witam. Czy w zdaniu „Z chęcią podejmę się badań mających na celu znalezienia sposobu na odczynienie klątwy” czasownik „znaleźć” został odmieniony poprawnie, czy może jednak to zdanie powinno brzmieć następująco: „Z chęcią podejmę się badań mających na celu znalezienie sposobu na odczynienie klątwy”? A może obie formy są poprawne (z wyjątkiem, że ta pierwsza jest rzadsza)?

Poprawną formę ma drugie przytoczone przez Pana zdanie, czyli: Z chęcią podejmę się badań mających na celu znalezienie sposobu na odczynienie klątwy. Zwrot mieć na celu wymaga użycia rzeczownika w bierniku (mieć na celu coś – znalezienie). Rzeczownik w dopełniaczu (znalezienia) pojawia się natomiast w synonimicznym wyrażeniu w celu czegoś, np. badania w celu znalezienia sposobu …. . Być może osoba pisząca to zdanie niefortunnie połączyła obie formy i w ten sposób powstał omawiany błąd.

Izabela Różycka