Jak powinny być akcentowane wyrazy ,,liceum” i ,,idea”?

Oba te wyrazy mają akcent standardowy, na drugiej sylabie od końca (liceum, idea). Drugi z nich – jeśli postawiony jest w formie mianownika – można też akcentować proparoksytonicznie, a więc z naciskiem na trzecią sylabę od końca (idea).

Bartłomiej Cieśla