Witam,
ile głosek można wskazać w wyrazach: dzbanuszek, ziemniaki, Szczebrzeszyn, ciśnienie.
Z góry dziękuję!
B.N.

 

Dzień dobry,

liczba głosek przedstawia się następująco:

  1. dzbanuszek: dz-b-a-n-u-sz-e-k (8 głosek).
  2. ziemniaki: z’-e-m-n’-a-k’-i (7 głosek).
  3. Szczebrzeszyn: Sz-cz-e-b-rz-e-sz-y-n (9 głosek).
  4. ciśnienie: c’-i-ś-n’-e-n’-e (7 głosek).

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka