Witam!
Ile liter, głosek i sylab jest w wyrazie kieszonkowiec?
Pozdrawiam,
Barbara Nowak

 

Dzień dobry,
słowo kieszonkowiec złożone jest z:

  1. 13 liter – k-i-e-s-z-o-n-k-o-w-i-e-c;
  2. 11 głosek – k’-e-sz-o-n-k-o-w’-j-e-c (jeśli zakładamy wymowę asynchroniczną głosek wargowych miękkich, w tym wypadku głoski w’) lub 10 głosek – k’-e-sz-o-n-k-o-w’-e-c (jeśli zakładamy wymowę synchroniczną głoski w’);
  3. 4 sylaby – kie-szon-ko-wiec.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka