Która z podanych form jest prawidłowa:
Podartych zostało 25.164 kart do głosowania,
czy:
podarte zostały 25.164 karty do głosowania.

Poprawne zdanie brzmi: Podarte zostały 25164 karty do głosowania. Składnia liczebników wielowyrazowych zależy prawie bezwyjątkowo od wymagań gramatycznych ostatniego elementu (w powyższym przykładzie – cztery).

Katarzyna Jachimowska