Dzień dobry. Jaka forma liczebnika zbiorowego dziewięć jest poprawna w zdaniu/ dodam, że chodzi o formę pisaną/:

Udało mi się porozmawiać i zebrać pieśni od dziewięciu osób czy od dziewięciorga osób?

Znam zasady dotyczące liczebników zbiorowych,jednak dziewięciorga wydaje mi się tutaj być sztuczne i hiperpoprawne.

Barbara Lorek

Z rzeczownikiem osoba nie łączymy liczebników zbiorowych, nawet gdy wprowadzany jest na oznaczenie osób różnej płci. To wyjątek.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla