Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sposobu w jaki powinna podpisywać się osoba, której powierzono obowiązki. Zainteresował mnie przykład prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Obecnie kierujący nią pan płk Piotr Suszyński opisany został jako „p.o. Prezesa”. Tymczasem, zgodnie z art. 5 ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, organem agencji jest prezes (a nie „p.o. prezesa” lub „p.o. prezes”). Czy w związku z tym nie byłoby bardziej prawidłowo używać określenia „prezes Polskiej Agencji Kosmicznej p.o. płk Piotr Suszyński”?

Zgodnie z normą współczesnego języka polskiego p.o. to skrót stawiany przed wyrazem oznaczającym zwykle funkcję, urząd, stanowisko itp. A zatem lokalizacja tego skrótu w podanym przykładzie jest właściwa. Gdyby przyjąć zapis zaproponowany przez Pana, okazałoby się, że wskazana osoba pełni obowiązki pułkownika, ponieważ przed tym wyrazem umieścił Pan skrót p.o.

Warto tu dodać, że norma wzorcowa wymaga, żeby wyraz występujący po skrócie p.o., nazywający funkcję, urząd czy stanowisko, łączył się z określeniem pełniący obowiązki w związku zgody (p.o.prezes = pełniący obowiązki prezes; p.o. prezesa = pełniącego obowiązki prezesa; p.o. prezesowi = pełniącemu obowiązki prezesowi, p.o. prezesem = pełniącym obowiązki prezesem itp.). Forma z określeniem funkcji czy stanowiska użytym w dopełniaczu (p.o. prezesa = pełniący obowiązki prezesa) ma charakter potoczny, czyli nie powinna być używana w dokumentach o charakterze oficjalnym.

Izabela Różycka