Szanowni Państwo!
Intryguje mnie pisownia przedrostka „mega” zarówno z rzeczownikami, jak i przymiotnikami. Czy poprawna jest na przykład forma „megawdzięczny” czy „mega wdzięczny”; „megapromocja” czy „mega promocja”?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Łączę wyrazy szacunku,
Roch Kowalski

 

Panie Rochu,
mega- pochodzi z języka greckiego (mēgas ‛wielki’) i oznacza:
1. «pierwszy człon wyrazów złożonych tworzący nazwy i określenia rzeczy lub zjawisk o wielkich rozmiarach lub dużym natężeniu, np. megalit, megafon»
2. «pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczających jednostki miary milion razy większe od podstawowych, np. megabajt, megaherc (skrót: M)» (Słownik wyrazów obcych PWN).

Uzupełniając tę informację o zasady pisowni – człon mega piszemy zawsze łącznie z innymi wyrazami!

Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Wierzbicka