Dzień dobry,

Która wersja zapisu jest poprawna: metanaliza czy meta-analiza?

Z poważaniem,

Dorota Ksiądzyna

Żadna z przywołanych w pytaniu form nie jest poprawna. Meta- to – jak wskazuje Słownik języka polskiego PWN – 'pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na wyższy stopień, następstwo lub zmienność czegoś’. Złożenia z tym członem piszemy łącznie, prawidłowo będzie zatem metaanaliza. Pisownia z łącznikiem jest błędnym odwzorowaniem na gruncie polskim angielskiego meta-analisys.

Katarzyna Burska