Chciałbym spytać czy poniższe wyrazy to przykład metafor czy metonimii?

Koalicja apostatów, niewiernych i renegatów szyickich.

 

Metonimia to zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w pewnej obiektywnej zależności. Operacja metonimiczna może stwarzać metafory poetyckie. Zasadniczo jednak rozdziela się te dwa pojęcia: metafora opiera się na związkach podobieństwa, metonimia zaś na związkach przyległości. Jeżeli chodzi Panu o cytat z artykułu Serge’a Halimiego ,,Sztuka głupiej wojny”, to cudzysłów przy wyrazach ,,apostatów”, ,,niewiernych”, ,,renegatów szyickich” służył zaznaczeniu ironii. Cudzysłowu nie używamy do zaznaczania, że jakiegoś wyrazu użyliśmy w znaczeniu przenośnym.

Katarzyna Jachimowska