Pokój dla Mistrza np. produkcji czy można nazwać Mistrzówka. Czy jest to wyraz poprawny.

Co prawda w słownikach języka polskiego nie znajdziemy takiego wyrazu jak mistrzówka, ale jest on utworzony zgodnie z obowiązującymi zasadami. Formant –ówka obecny jest w nazwach miejsc, znajdziemy go na przykład w wyrazach stróżówka czy leśniczówka, którym można przypisać parafrazę 'miejsce, w którym ktoś mieszka/przebywa’.

Katarzyn Burska