Czy poprawna formą używana w przemyśle jest napromieniowanie powierzchni światłem UV-A czy może napromienienie powierzchni światłem UV-A. Jest to nurtujący problem osób w dziedzinie badań nieniszczących. Pozdrawiam i dziękuje z góry za interpretację językową. 

W języku polskim istnieją dwa czasowniki napromienić i napromieniować. Mają one identyczne znaczenie 'poddać coś lub kogoś działaniu promieni jonizujących’. A zatem i utworzone od nich rzeczowniki napromieniowanie oraz napromienienie mogą być używane wymiennie, zarówno wtedy, kiedy mamy na myśli samą czynność, jak i dawkę promieni jonizujących wchłoniętą przez organizm czy substancję.

Izabela Różycka