Dzień dobry,
nurtuje mnie pewne zagadnienie. Mianowicie: jak poprawnie powinno być zapisane słowo 'prokuratura’ w zdaniu: „W nawiązaniu do pisma tutejszej prokuratury…” czy „W nawiązaniu do pisma tutejszej Prokuratury”? Wydaje mi się, że skoro jest to nazwa urzędu bez widniejącej pełnej nazwy, w zapisie powinna figurować mała litera. Jednak jest jeszcze ten zaimek „tutejszej”, który wskazuje na konkretny urząd, lecz mimo wszystko pełnej nazwy nie ma. Zatem, który zapis jest poprawny?

Przy założeniu, że odbiorca wie, o jaką konkretnie instytucję chodzi, możliwości są dwie: można użyć wielkiej lub małej litery. W pierwszym wypadku wyraz PROKURATURA będziemy traktować jako człon skróconej nazwy własnej, w drugim zaś – jako wyraz pospolity, którego ogólna treść zostaje zawężona przez kontekst i de facto ograniczona do jednego obiektu. W takich wypadkach najważniejsza jest komunikatywność przekazu.

Przy założeniu, że odbiorca nie wie, o jaką instytucję chodzi, podawanie informacji należałoby zacząć od wyeksponowania pełnej nazwy wskazanego urzędu.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla