Dzień dobry.
Czy prawidłowy jest zwrot, że „nie ma tego kim zrobić”, czy „nie ma tego komu zrobić”?
Chodzi np. o sytuację, że w gabinecie lekarskim nie ma odpowiedniej ilości personelu by czymś się zająć.

Aby wyrazić, że nie ma chętnego do wykonania jakiejś czynności albo nie ma nikogo, kto mógłby daną czynność wykonać, możemy posłużyć się dwiema konstrukcjami: nie ma komu + bezokolicznik lub nie ma kto + bezokolicznik. W przytoczonej sytuacji poprawne byłyby zatem sformułowania: nie ma komu tego zrobić oraz nie ma kto tego zrobić. Co prawda ta pierwsza uznawana jest przez niektórych językoznawców jako zaczerpnięta z języka rosyjskiego, ale jest akceptowana przez źródła poprawnościowe. Połączenie z narzędnikiem dopuszczalne jest tylko w odniesieniu do rzeczy. np. robić coś (czym?) szydełkiem, nie zaś do osób.

Katarzyna Burska