Które zdanie jest poprawne:
Nie mógł rząd zamówić lepszą pogodę na ten dzień?
czy
Nie mógł rząd zamówić lepszej pogody na ten dzień?
Pozdrawiam,
Teresa

Wyraz POGODA odnosi się znaczeniowo do czasownika ZAMÓWIĆ, który tradycyjnie wymaga biernika, oraz do zaprzeczonego czasownika MIEĆ, który w połączeniu z partykułą NIE ma rekcję dopełniaczową. W tego typu kontekstach, gdy zaprzeczonemu czasownikowi towarzyszy bezokolicznik wespół z określającym rzeczownikiem, wybór któregokolwiek przypadka (dopełniacza lub biernika) jest uzależniony od składu leksykalnego takiej frazy. Niekiedy sankcjonuje się dwa warianty, czasami tylko – jeden. W tym wypadku za poprawne uznałbym wyłącznie zdanie drugie – z dopełniaczem. Podobnie zbudowane wypowiedzenia z biernikiem, np. Nie mógł zamówić (kogo? co?) samochód, Nie mógł zamówić wieczorowy strój, z pewnością potwierdzają nienaturalność brzmienia składni pierwszego z przytoczonych przez Panią komunikatów.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla