Moje pytanie dotyczy treści pisma, które otrzymałem z Urzędu Skarbowego. Dokładnie przepisuję: ,,na podstawie art…ust…z dnia../Dz.U…./stwierdza się, że po zmarłej….dnia…został zgłoszony następujący majątek:
½cz.nieruchomości  położonej w……………………….przy ul………………………………………….nr….,składającej się z działki nr……….. o pow. 7arów 72m.kw. wraz z budynkiem mieszkalnym o wartości 25.920zł./słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych/.——

-zatem mam pytanie czy ½ nieruchomości tj.1/2 budynku i ½ działki czyli 3a 86m2 jest wartości 25.920zł?,
-czy cała nieruchomość a więc budynek i działka o pow.7a72m2 jest wartości 25.920zł?

Ponieważ w piśmie jest mowa o majątku pozostałym po osobie zmarłej, można założyć, że tenże majątek wynosi wspomniane 25.920 złotych, czyli że jest to wartość połowy nieruchomości. Przyznaję jednak, że sformułowanie jest zdecydowanie niejednoznaczne i radziłabym dopytać się o stan faktyczny w Urzędzie Skarbowym.

Izabela Różycka