Niskomineralizowana czy nisko mineralizowana?

Zasady ortograficzne głoszą, że połączenia przysłówków z imiesłowami przymiotnikowymi lub przymiotnikami określanymi przez ten przysłówek wskazujące na doraźną cechę obiektu zapisujemy oddzielnie, np. nowo zatrudniony pracownik. Jeśli jednak oznaczają trwałą cechę, to ulegają wówczas scaleniu i obowiązuje zapis łączny. I to właśnie z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia w wyrazie niskozmineralizowana. Wskazuje on na trwałą, niezmienną właściwość (np. wody), dlatego obowiązuje pisownia łączna. 

Katarzyna Burska