Które zdanie jest poprawne?
Transmisję gry obejrzało sześćdziesięciu internautów.
Transmisję gry obejrzało sześdziesięcioro internautów.

Poprawne są oba zdania, będą się jednak odnosiły do różnych desygnatów. Jeśli posłużymy się liczebnikiem głównym (sześćdziesięciu internautów), wypowiedzenie będzie oznaczało, że transmisję oglądali sami mężczyźni. Gdy zastosujemy liczebnik zbiorowy (sześćdziesięcioro internautów), wskażemy, że wśród oglądających byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Liczebniki zbiorowe odnosimy bowiem do grup różnopłciowych.

Katarzyna Burska