Czym się różni podstawa słowotwórcza od tematu słowotwórczego?

Zasadniczo są to dwa terminy oznaczające to samo, tzn. część wspólną wyrazu motywowanego i motywującego (inaczej mówiąc, tę część wyrazu motywującego, która weszła do wyrazu motywowanego). W niektórych opracowaniach przez podstawę słowotwórczą rozumie się jednak coś innego, a mianowicie wyraz motywujący. Dlatego korzystając z danego podręcznika trzeba wcześniej sprawdzić, jak definiowane jest w nim to pojęcie.

Izabela Różycka