Szanowni Państwo,

powiemy, że ktoś przejmował „urząd Sekretarza Stanu z rąk Adama S.” czy może „urząd sekretarza stanu”?
Drugie pytanie dotyczy formy orzeczenia w zdaniu: „Karol i około tysiąca innych osób zostało ustawionych [czy zostali ustawieni?] w kolumnie. Podobnie w zdaniu: „Każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko dorastające w tym środowisku znało [znali?] tę
sytuację”.
Z góry dziękuję za pomoc.

Z poważaniem
Anna Kowalska-Wieczorek

Przytoczone przez Panią wyrażenie nacechowane jest oficjalnie, stanowi nazwę jednoosobowego urzędu. Zgodnie z regułą 85 WSO nazwę tę należy zapisać wielkimi literami we wszystkich tekstach mających charakter aktu prawnego. W wypowiedziach o innym przeznaczeniu pisownia wielką literą jest dopuszczalna. Wielką literą należałoby zapisać wszystkie człony (por. też inne analogiczne wyrażenie notowane przez słownik: Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich).

Orzeczenie przy podmiocie szeregowym (z nielicznymi tylko wyjątkami) musi być postawione
w liczbie mnogiej, tym samym – odnosić się do wszystkich jego składników (poprawny będzie więc wariant: Karol i około tysiąca innych osób zostali ustawieni w kolumnie). Co więcej, jeśli jednym
z elementów podmiotu szeregowego jest rzeczownik męskoosobowy, orzeczenie również musi mieć rodzaj męskoosobowy (popr. Każdy mężczyzna, każda kobieta, każde dziecko dorastające w tym środowisku znali tę sytuację).

Bartłomiej Cieśla