Która forma jest poprawna?
po ponad dwutygodniowej wędrówce    czy
po ponaddwutygodniowej wędrówce…

Dziękuję z góry za odpowiedź B.H.

Poprawna jest forma ponaddwutygodniowa wędrówka, ponieważ wszystkie przedrostki – rodzime i obce z wyrazami pospolitymi zapisujemy łącznie, np. : ponadczasowy, ponadludzki, ponaddwumiesięczny, ponadpiętnastoletni, ponadregionalny.

Źródło: E. Polański, A. Skudrzykowa, Słownik pisowni łącznej i rozdzielnej, PWN, Warszawa 2003.

Beata Burska-Ratajczyk