Czy jeśli autor rozprawki nie zgadza się z postawioną tezą, i chce w sposób niebudzący wątpliwości podkreślić swoje zdanie i emocje z nim związane, to czy może użyć wykrzyknika? Czy zastosowanie wykrzyknika może być uznane z błąd interpunkcyjny? (przykład z rozprawki: ” Przyjrzyjmy się teraz innemu zjawisku – metamorfozie. Niewątpliwie magiczna, ustanawiająca pewną cykliczność. Czy siła jej przekazu zależy od epoki życia twórcy? Nie! Użył jej już w romantyzmie A. Mickiewicz…”. Wykrzyknik po słowie „nie” uznano za błąd i odjęto punkt.)

Wywołana przez Panią sprawa bardziej niż interpunkcji dotyczy stylu rozprawki. Na ogół przyjmuje się, że powinien być rzeczowy, zwięzły, stonowany. Nadawca może posługiwać się językiem standardowym, precyzyjnym i poprawnym, pozbawionym nadmiernej ekspresji. Ostateczna ocena użytych środków – szczególnie w zakresie stylu – jest jednak zsubiektywizowana i powinien dokonywać jej nauczyciel. Zachęcam do tego, by poprosić o uzasadnienie właśnie jego.

Bartłomiej Cieśla